Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μόνο διαδικτυακά. Η ζωντανή διαδικτυακή αναμετάδοση θα γίνει μέσω της σελίδας του συνεδρίου. Προϋπόθεση της διαδικτυακής παρακολούθησης είναι η εγγραφή σας αρχικά στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Λήξη υποβολής περιλήψεων εργασιών
Ενημέρωση συγγραφέων
Λήξη προεγγραφών
 Έναρξη Συνεδρίου

15 Οκτωβρίου 2020
6 Νοεμβρίου 2020
31 Οκτωβρίου 2020
3 Δεκεμβρίου 2020

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει:
• Στρογγυλά Τραπέζια
• Διαδραστικές Συνεδρίες
• Διαλέξεις
• Ελεύθερες ανακοινώσεις
• Παρουσιάσεις κλινικών περιπτώσεων

ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και θα γίνονται αποδεκτές κατόπιν συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού δελτίου εγγραφής και με την επισύναψη όλων των απαραίτητων εγγράφων. Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο στην ιστοσελίδα του συνεδρίου κατόπιν ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και ηλεκτρονικής υπογραφής των σχετικών Δελτίων Εγγραφής. Στην εγγραφή σας για διαδικτυακή παρακολούθηση κατά την επιβεβαίωση αυτής θα λάβετε λίγες ημέρες πριν το συνέδριο το προσωπικό σας link για να συνδεθείτε live την ημέρα της εκδήλωσης στο ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον. 
 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ 
Λόγω των περιορισμών, θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω της σελίδας του συνεδρίου. Προϋπόθεση της διαδικτυακής παρακολούθησης είναι η εγγραφή σας αρχικά στην ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Focus on Health Ε.Π.Ε.
Ιωάννου Γενναδίου 16, Αθήνα 11521
Τηλ.: 2107223046, Fax: 2107223220, email: events@focusonhealth.gr
 
ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Θα χορηγηθούν 30 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης παρουσίας τουλάχιστον 60% του συνολικού χρόνου εργασιών του Συνεδρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του συνεδρίου.
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά μετά το πέρας του συνεδρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του συνεδρίου. Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται η μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (CME-CPD Credits).