Επιτροπές

Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας

Πρόεδρος:

Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος

Α’ Αντιπρόεδρος:

Βλαχογιαννάκος Ιωάννης

Β’ Αντιπρόεδρος:

Κωνσταντίνος Θωμόπουλος

Γεν. Γραμματέας:

Αποστολόπουλος Περικλής

Ειδικός Γραμματέας

Κωφοκώτσιος Αλέξανδρος

Ταμίας:

Πρωτοπαπάς Ανδρέας

Μέλη:

Οικονόμου Μιχάλης

Μελά Μαρία

Σαμωνάκης Δημήτριος

 

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Πρόεδρος:

Ν. Βιάζης

Α’ Αντιπρόεδροι:

Γ. Μάντζαρης, K. Τριανταφύλλου

Β’ Αντιπρόεδροι:

Γ. Παπαθεοδωρίδης, Ι. Βλαχογιαννάκος

Γεν. Γραμματέας:

Γ. Καραμανώλης

Ειδικός Γραμματέας

Π. Αποστολόπουλος

Ταμίας:

Α. Πρωτοπαππάς

Μέλη:

Κ. Θωμόπουλος

Α. Κωφοκότσιος

Σπ. Μανωλακόπουλος

Μ. Μελά

Κ. Μιμίδης

Μ. Οικονόμου

Δ. Σαμωνάκης

 

Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου

Ε. Ακριβιάδης

Ι. Παπακωνσταντίνου

Μ. Γαζούλη

Κ. Παρασκευά

Ο. Γιουλεμέ

Γ. Πασπάτης

Α. Θεοδωροπούλου

Κ. Σουφλέρης

Δ. Καραγιάννης

Γ. Στεφανίδης

Γ. Μπάμιας

Μ. Τζουβαλά

Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαίδευσης:

Σ. Μιχόπουλος

Πρόεδρος Επιτροπής Έρευνας:

Δ. Χριστοδούλου

Πρόεδρος Ενδοσκοπικού Τμήματος:

Ι. Παπανικολάου

Πρόεδρος Τμήματος Παγκρέατος – Χοληφόρων:

Ι. Κατσογριδάκης

Πρόεδρος Τμήματος Παχέος Εντέρου – Πρωκτού:

Δ. Νάστου

Πρόεδρος Ογκολογικού Τμήματος:

Ι. Καραϊτιανός

Πρόεδρος Δοκίμων Μελών:

Γ. Καραμπέκος

Πρόεδρος Νοσηλευτικού Τμήματος:

Β. Χασκώνη