Επικοινωνία

Επιστημονικός Φορέας

Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
Λ. Δημοκρατίας 67, 15451 Ν. Ψυχικό, Αθήνα 
Τ. 210 6727531  
F. 210 6727535  
Εmail: hsg@hol.gr  
Website: www.hsg.gr

 

Εταιρεία Οργάνωσης

Focus on Health ΕΠΕ  
Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα 
Τηλ.: (+30) 210-7223046, (+30) 214-6871980  
Fax: (+30) 210-7223220  
Email: events@focusonhealth.gr / Gastro2020@focusonhealth.gr  
Website: www.focusonhealth.gr /www.fohevents.gr