Εγγραφές

ΕΓΓΡΑΦΗ

  • Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο στην παρούσα ιστοσελίδα,  κατόπιν ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υπογραφής των σχετικών Δελτίων Εγγραφής.
  • Εγγραφές έγκυρες μετά την αντίστοιχη εξόφλησή τους (κατάθεση στο σχετικό λογαριασμό).
  • Δεν θα υπάρχει δυνατότητα για on site εγγραφή
**Όλες οι εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Κόστος εγγραφής διαδικτυακής παρακολούθησης για όλους τους Επαγγελματίες Υγείας

50,00€

Μόνο Προπτυχιακοί Φοιτητές*

ΔΩΡΕΑΝ διαδικτυακή παρακολούθηση

 Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

*Οι Προπτυχιακοί Φοιτητές κατόπιν της αίτησης εγγραφής τους, θα πρέπει να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τη φοιτητική τους ταυτότητα στο γραφείο διοργάνωσης. 

Το δικαίωμα εγγραφής μόνο για διαδικτυακή παρακολούθηση περιλαμβάνει:

  • Δυνατότητα μόνον διαδικτυακής παρακολούθησης του Επιστημονικού Προγράμματος
  • Πρόσβαση στην εικονική-διαδικτυακή έκθεση
  • Ηλεκτρονικό συνεδριακό υλικό
  • Πιστοποιητικό συμμετοχής
Το δικαίωμα εγγραφής των φοιτητών περιλαμβάνει:
 
  • Δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης του Επιστημονικού Προγράμματος
  • Πιστοποιητικό συμμετοχής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η Ε.Γ.Ε., τηρώντας τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), υποχρεούται να διατηρεί αρχείο με τους συμμετέχοντες σε επιστημονική συγκέντρωση ώστε να έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές (Ε.Ο.Φ. & Π.Ι.Σ.) για τους επιστήμονες υγείας που
συμμετείχαν στην εκδήλωση.
Υπεύθυνος επεξεργασίας των στοιχείων είναι η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, Λ. Δημοκρατίας 67, Ν. Ψυχικό, Τ.Κ. 15451,
Τηλέφωνο: 210 6727531, Φαξ: 210 6727535,
email: secretariat@hsg.gr.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Μαρία Γενναδοπούλου

Έχω ενημερωθεί για το δικαίωμα μου να απαιτήσω τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών μου δεδομένων καθώς και να ασκήσω το δικαίωμα
διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων μου και εναντίωσης επεξεργασίας τους, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, ενώ είμαι ενήμερος/-η ότι δικαιούμαι να ανακαλέσω οποτεδήποτε την παρούσα συγκατάθεσή μου, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανακλήσεως καθώς και ότι έχω δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον κρίνω ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για την εκδήλωση:

Αποδέχομαι τη φωτογράφιση ή/και κινηματογράφηση της εκδήλωσης καθώς και τη δυνατότητα της εταιρείας να
αναρτήσει αυτά στην ιστοσελίδα της.

Αποδέχομαι τη χρήση και διατήρηση των στοιχείων μου από την Εταιρεία σε κατάσταση με τους συμμετέχοντες
στην επιστημονική εκδήλωση, ώστε να έχει τη δυνατότητα να τα θέσει υπόψη των αρμοδίων αρχών (ΕΟΦ και ΠΙΣ) εφόσον της ζητηθεί.

Η εξόφληση μπορεί να γίνει με κατάθεση στον κάτωθι λογαριασμό:

ΑLPHA BANK
Υποκατάστημα: Ξενοκράτους (111)
Δικαιούχος: FOCUS ON HEALTH Ε.Π.Ε.
Αρ. Λογαριασμού: 111-00-2002-001406
IBAN: GR43 0140 1110 1110 0200 2001 406

Παρακαλούμε σημειώστε ότι όλες οι τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.  Και για να επιβεβαιωθεί η εγγραφή σας θα πρέπει να κατατεθεί το ποσό και ένα αποδεικτικό πληρωμής θα πρέπει απαραίτητα να σταλεί μέσω email στο events@focusonhealth.gr. 

Το όνομα του συμμετέχοντα θα πρέπει να αναγράφεται στην τραπεζική κατάθεση.

 *Οι εγγραφές που δεν έχουν εξοφληθεί έως τις 02 Δεκεμβρίου 2020, θεωρούνται άκυρες.

Για την εγγραφή σας στο συνέδριο παρακαλούμε επιλέξτε μία από τις παρακάτω ειδικότητες και πατήστε ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.
Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί ένα email και ένα password. Παρακαλούμε φυλάξτε αυτόν τον κωδικό.
Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε τα στοιχεία σας. Πατήστε ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ και θα λάβετε απαντητικό email.